fbpx

'n Familieboer Netwerk

Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai) is ’n landboubelangenetwerk vir boere deur boere, wat daartoe verbind is om die regte, waardes, ideale en behoeftes van familieboere in die primêre produksiesektor te beskerm en te bevorder.

Boer Met 'n Oog Op Die Toekoms

Saai streef na ‘n landbouvriendelike toekoms en glo dat ons netwerk hierdie oortuiging in sy wese en in sy struktuur moet weerspieël. Ons wend behoeftegerigte tegnologie aan vir werwing, voorsiening van mandate, en besigheidsgerigte optrede. 

Hierdie werkswyse stel Saai in staat om direk met ons lede te kommunikeer. In die lig van risikos waarmee boere daagliks moet rekening hou, is dit ‘n prioriteit om hulle van gebeure wat hulle belange raak op hoogte te hou en hulle toe te rus om hulle belange deur kollektiewe optrede te bevorder.

Verenig Deur Samewerking

SAAI-100x100

Saai beskik oor toegang tot kundige vennote wat ons in staat stel om ‘n wye spektrum vraagstukke onder die mikroskoop te plaas op grond van samewerkingsooreenkomste met en wedersydse ondersteuning van landboubesighede, handelsorganisasies, navorsings-instellings, en landbou organisasies wat op ander ondersteuningsbasisse fokus.

Nuutste Nuus

Saai seëvier in eis om grondeise-inligting bekend te maak

Die Hoofgrondeisekommissaris en die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling was onsuksesvol in hul poging om die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai) te verhoed om toegang tot inligting oor grondeise

Kontak Ons

Contact Us

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Contact Us