fbpx

'n Familieboer Netwerk

Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai) is ’n landboubelangenetwerk vir boere deur boere, wat daartoe verbind is om die regte, waardes, ideale en behoeftes van familieboere in die primêre produksiesektor te beskerm en te bevorder.

Boer Met 'n Oog Op Die Toekoms

Saai streef na ‘n landbouvriendelike toekoms en glo dat ons netwerk hierdie oortuiging in sy wese en in sy struktuur moet weerspieël. Ons wend behoeftegerigte tegnologie aan vir werwing, voorsiening van mandate, en besigheidsgerigte optrede. 

Hierdie werkswyse stel Saai in staat om direk met ons lede te kommunikeer. In die lig van risikos waarmee boere daagliks moet rekening hou, is dit ‘n prioriteit om hulle van gebeure wat hulle belange raak op hoogte te hou en hulle toe te rus om hulle belange deur kollektiewe optrede te bevorder.

Verenig Deur Samewerking

SAAI-100x100

Saai beskik oor toegang tot kundige vennote wat ons in staat stel om ‘n wye spektrum vraagstukke onder die mikroskoop te plaas op grond van samewerkingsooreenkomste met en wedersydse ondersteuning van landboubesighede, handelsorganisasies, navorsings-instellings, en landbou organisasies wat op ander ondersteuningsbasisse fokus.

Nuutste Nuus

Saai sê nee vir nuwe apartheidswette

In die aanloop tot die 2024-verkiesing het die ANC wetgewing en regulasies goedgekeur en voorgestel wat feitlik onmoontlik is om na te kom in die parktyk en heeltemal moreel onregverdigbaar

Kontak Ons

Contact Us

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Contact Us