Boorgate vir boere bring hoop in Steytlerville

Saai het gehelp deur te betaal vir twee boere se boorgate in die droogte geteisterde Steytlerville-distrik.

Kliek op die prent hier bo om die artikel te lees

CONTACT US

PLATFORMS

Sign Up

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.