fbpx

Alternatiewe tot die landboumeesterplan

Die landboumeesterplan plan voldoen nie aan die minimum vereistes van wetenskaplikheid, billikheid, inklussiwiteit of duidelikheid nie, en is daarom tot mislukking gedoem.

Lees ‘n opsomming van die landboumeesterplan hier: https://bit.ly/LMPsummary
Lees die volledige landboumeesterplan hier: https://bit.ly/LMPfull

Die hoofbesware teen die meesterplan is dat dit mank loop aan inklusiwiteit, die ANC se ernstig gediskrediteerde model van transformasie as fondasie gebruik en boere nie veel in die teks genoem word nie.

Dit is ‘n landbouplan SONDER boere!

Saai, TLU-SA, WRSA en NEASA, asook verskeie akademici, wetenskaplikes, opposisiepartye, ekonome, plaaslike- en distriklandbou-unies en individuele boere wat die plan verwerp het, werk nou saam om ʼn meer inklusiewe, markvriendelike en staatsbestande alternatiewe meesterplan te ontwikkel. Anders as die gebrekkige staatsgedrewe plan, sal die alternatiewe een meer deursigtig en inklussief wees en word alle belangstellende landbouverwante organisasies genooi om mee te doen.

Alle boere behoort n geleentheid te hê om ook insette te lewer.

Die alternatiewe plan sal deur opposisiepartye buite die invloedsfeer van die ANC by die parlement ingevoer word.

 

Boere se stemme was nie in ag geneem nie, glo jy 'n altwernatiewe plan is nodig?

"*" indicates required fields

Glo jy daar is 'n alternatiewe plan nodig?
Naam*
Toestemming*